Styret

Styret i Stiftelsen Futuro Bolivia:

Rune Stangeland (Styrets leder)

Milagros De Pomar

Dag Vestbøstad

Irene Heng Lauvsnes

Endre Heng